Lela lyrics by Dulce Pontes & Carlos NúñezLela
Dulce Pontes & Carlos N��ez

------------En Portugu�s---------------


Est�n as nubes chorrando
Por un amor que morr�u.
Est�n as r�as molladas
De tanto como chov�u.

Est�n as nubes chorrando
Por un amor que morr�u.
Est�n as r�as molladas
De tanto como chov�u.

Lela, Lela.
Leli�a por quem eu morro.
Quero mirarme
Nas meni�as dos teus ollos.

Nom me deixes
E ten compasi�n de mim.
Sen t� non podo,
Sen t� non podo vivir.


Dame alento das t�as palabras.
Dame celme do teu coraz�n.
Dame lume das t�as miradas.
Dame vida co teu dulce amor.

Dame alento das t�as palabras.
Dame celme do teu coraz�n.
Dame lume das t�as miradas.
Dame vida co teu dulce amor.

Dame lume das t�as miradas.
Dame vida co teu dulce amor.

Lela, Lela.
Leli�a por quem eu morro.
Quero mirarme
Nas meni�as dos teus ollos.

Nom me deixes
E ten compasi�n de mim.
Sen t� non podo,
Sen t� non podo vivir.

Sen t� non podo,
Sen t� non podo vivir.

------------En Espa�ol---------------

Est�n las nubes llorando
Por un amor que muri�
Est�n las calles mojadas
De tanto como llovi�
Lela, Lela
Leli�a por quien yo muero
Quiero mirarme
En las ni�as de tus ojos
No me dejes
Y ten compasi�n de m�
Sin ti no puedo
Sin ti no puedo vivir
Dame el aliento de tus palabras
Dame celme de tu coraz�n
Dame la luz de tus miradas
Dame la vida con tu dulce amor