Kerstmis Met Jou lyrics by Will Tura


======================================================= KERSTMIS MET JOU - WILL TURA - Lyrics

Composer *

Genre * Other / Male Vocal
Producer * A. Pastor
=======================================================

Van die moo-ie kerst-pe-ri-o- den
Heb ik maar zel-den ge-no-ten
Want ik was he-laas noo-it vrij
En mijn hoofd was er niet bij

Om de win-kels af te lo- pen
En ca-deaut-jes te gaan ko-pen
Daar-toe was ik nooit be-reid
Veel te druk te wei-nig tijd

Kerst-mis met jou
Mis-le-toe aan de deu-ren
Kaar-sen in al-le kleu-ren
Aan de kerst-boom bij de haard
Kerst-mis, Kerst-mis, kerst-mis met jou
Een van mijn moois-te dro-men

Die dit jaar zal uit-ko-men
Kijk er maar ge-rust naar uit
Want met Kerst-mis ben ik thuis

Doe maar gauw de pak-jes o-pen
Ben ze dit keer zelf gaan ko-pen
Zeg me wat jij er-van denkt
Is dit geen mooi kerst-ge-schenk

Kerst-mis met jou
Mis-le-toe aan de deu-ren
Kaar-sen in al-le kleu-ren
Aan de kerst-boom bij de haard
Kerst-mis, Kerst-mis, kerst-mis met jou
Een van mijn moois-te dro-men

Is van-daag uit-ge-ko-men
Dit is wat ik heb-ben wou, kerst-mis met jou
Dit is wat ik heb-ben wou, kerst-mis met jou

=======================================================

Key * C#
Time * 3:43
Length * 79 Bars
Tempo * 84 BPM

=======================================================

MIDI Channel/Track Assignment:

Ch 1 *
Ch 2 * Fretless Bass
Ch 3 * Strings
Ch 4 * Melody Guide (Sax)
Ch 5 * Backing Melody Guide (Synth Voice)
Ch 6 * Warm Pad
Ch 7 * Recorder
Ch 8 * Piano
Ch 9 * French Horn
Ch 10 * Drums
Ch 11 * Tubular Bell
Ch 12 * Steel Gt.
Ch 13 * Steel Gt.
Ch 14 * Timpani
Ch 15 * Sweep Pad
Ch 16 *

=======================================================

Download Professional MIDI Files and MP3 backing tracks through our dedicated web sites.
Visit us each week for new backing track. lyrics and chord sheet releases.

USA web site: HitTraxMIDI.com
Australia Web Site: MIDI.com.au
UK Web Site: HitTraxMIDI.co.uk

Lyrics & Midi Track Information
� Hit Trax MIDI Files & MP3 Backing Tracks